לוגו Fabulous Unicorn , חד קרן ורוד עם השם והתחומים
בוררים כלליים
התאמות מדויקות בלבד
חיפוש בכותרת
חיפוש בתוכן
בוררי סוגי פוסטים

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית שנערך בינך, בין אם באופן אישי ובין אם מטעם ישות ("אתה") ובין אם Fabulous Unicorn ("חברה," "אנחנו," "אותנו," או "שלנו"), בנוגע לגישה שלך ולשימוש ב- https://fabulous-unicorn.com/ אתר אינטרנט וכן כל צורת מדיה אחרת, ערוץ מדיה, אתר אינטרנט לנייד או אפליקציה לנייד הקשורים, מקושרים או קשורים אליהם באופן אחר (ביחד, "האתר"). אנחנו רשומים ב ישראל ויש לנו את המשרד הרשום שלנו ב תרי עשר 32 ב׳, כפר סבא, ישראל 4434332. מספר המע"מ שלנו הוא 061240446. אתה מסכים כי על ידי גישה לאתר, קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לכל תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי שימוש אלה, אזי חל עליך איסור מפורש להשתמש באתר ועליך להפסיק את השימוש באופן מיידי.

תנאים והתניות משלימים או מסמכים שעשויים להתפרסם באתר מעת לעת משולבים בזאת במפורש בזאת על ידי הפניה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים או שינויים בתנאי שימוש אלה מעת לעת. אנו נתריע בפניך על כל שינוי על ידי עדכון תאריך "העדכון האחרון" של תנאי שימוש אלה, ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על כל שינוי כזה. אנא הקפד לבדוק את התנאים החלים בכל פעם שאתה משתמש באתר שלנו, כך שתבין אילו תנאים חלים. אתה תהיה כפוף, ותיחשב כאילו הובא לידיעתך וקיבלת, את השינויים בכל תנאי השימוש המתוקנים על ידי המשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך פרסום תנאי השימוש המתוקנים כאמור.

המידע המסופק באתר אינו מיועד להפצה או לשימוש על ידי כל אדם או ישות בכל תחום שיפוט או מדינה שבהם הפצה או שימוש כאמור יהיו מנוגדים לחוק או לתקנה או אשר יכפיפו אותנו לכל דרישת רישום בתחום שיפוט או מדינה כאמור. בהתאם לכך, אותם אנשים הבוחרים לגשת לאתר ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם והם האחראים הבלעדיים לציות לחוקים המקומיים, אם וככל שהחוקים המקומיים חלים.

האתר אינו מותאם לציית לתקנות ספציפיות לתעשייה (חוק הניידות והאחריות של ביטוח בריאות (HIPAA), החוק הפדרלי לניהול אבטחת מידע (FISMA) וכו '), כך שאם האינטראקציות שלך יהיו כפופות לחוקים כאלה, אינך רשאי להשתמש באתר זה. אינך רשאי להשתמש באתר באופן שיפר את חוק גראם-ליץ'-בלילי (GLBA).

כל המשתמשים שהם קטינים בתחום השיפוט שבו הם מתגוררים (בדרך כלל מתחת לגיל 18) חייבים לקבל אישור ולהיות בפיקוח ישיר של ההורה או האפוטרופוס שלהם להשתמש באתר. אם אתה קטין, עליך לבקש מההורה או האפוטרופוס שלך לקרוא ולהסכים לתנאי שימוש אלה לפני שתשתמש באתר.


2. זכויות קניין רוחני

אלא אם צוין אחרת, האתר הוא הקניין שלנו רכוש וכל קוד המקור, מסדי נתונים, פונקציונליות, תוכנה, אתר אינטרנט עיצובים, אודיו, וידאו, טקסט, צילומים וגרפיקה באתר (ביחד, "התוכן") והסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגואים הכלולים בו ("הסימנים") הם בבעלותנו או בשליטתנו או מורשים אותנו, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים וחוקים שונים אחרים זכויות קניין רוחני וחוקי תחרות לא הוגנת של ארצות הברית, חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות. התוכן והסימנים מופיעים ב אתר "כמות שהוא" למידע שלך ולשימוש אישי בלבד. למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה של שימוש, אין להעתיק, לשכפל, לשכפל, שום חלק מהאתר ואין להעתיק, מצטבר, פורסם מחדש, הועלה, פורסם, מוצג בפומבי, מקודד, מתורגמים, משודרים, מופצים, נמכרים, מורשים או מנוצלים בכל דרך אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא ידיעתנו המפורשת מראש ובכתב הרשאה.

בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, אתה הענקת רישיון מוגבל לגשת לאתר ולהשתמש בו ולהוריד או להדפיס עותק של כל חלק מהתוכן שאליו קיבלת גישה כראוי אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות לא מוענק לך במפורש באתר, בתוכן ובסימנים.


3.ייצוגי  משתמשים

על ידי שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) יש לך את היכולת המשפטית ואתה מסכים לציית לתנאי שימוש אלה; (2) אינך קטין בתחום השיפוט שבו אתה מתגורראו אם אתה קטין, קיבלת אישור הורים להשתמש באתר,; (3) לא תיכנס לאתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות בוט, סקריפט או בכל דרך אחרת; (4) לא תשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית; וכן (5) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

אם תספק מידע שאינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או חלקי, יש לנו את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי באתר (או בכל חלק ממנו).


4.פעילויות  אסורות

אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בו לכל מטרה אחרת מלבד זו שלשמה אנו הופכים את האתר לזמין. אין להשתמש באתר בקשר למאמצים מסחריים כלשהם, למעט אלה שאושרו או אושרו על ידינו באופן ספציפי.

כמשתמש באתר, אתה מסכים שלא:
 • לאחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב, במישרין או בעקיפין, אוסף, אוסף, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור בכתב מאתנו.
 • להערים, להונות או להטעות אותנו ומשתמשים אחרים, במיוחד בכל ניסיון ללמוד פרטי חשבון רגישים כגון סיסמאות משתמשים.
 • לעקוף, להשבית או להפריע בכל דרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר, לרבות תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו או אוכפות מגבלות על השימוש באתר ו/או בתוכן הכלול בו.
 • לזלזל, להכתים או לפגוע בכל דרך אחרת, לדעתנו, בנו ו/או באתר.
 • להשתמש בכל מידע המתקבל מהאתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר.
 • לעשות שימוש לא הולם בשירותי התמיכה שלנו או לשלוח דיווחים כוזבים על שימוש לרעה או התנהגות בלתי הולמת.
 • להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כל החוקים או התקנות החלים.
 • לעסוק במסגור לא מורשה של האתר או בקישור אליו.
 • להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים או חומר אחר, כולל שימוש מופרז באותיות גדולות וספאם (פרסום רציף של טקסט חוזר), המפריע לשימוש ולהנאה הבלתי פוסקים של כל צד באתר או משנה, פוגע, משבש, משנה או מפריע לשימוש, לתכונות, לפונקציות, לתפעול או לתחזוקה של האתר.
 • לעסוק בכל שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים.
 • מחק את הודעת זכויות היוצרים או זכויות קנייניות אחרות מכל תוכן.
 • לנסות להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש של משתמש אחר.
 • להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר) כל חומר הפועל כמנגנון איסוף או שידור מידע פסיבי או אקטיבי, כולל, בין היתר, תבניות החלפת גרפיקה ברורות ("gifs"), 1×1 פיקסלים, באגים באינטרנט, קובצי Cookie או מכשירים דומים אחרים (המכונים לעתים "תוכנות ריגול" או "מנגנוני איסוף פסיביים" או "pcms").
 • להפריע, לשבש או ליצור עומס מיותר על האתר או על הרשתות או השירותים המחוברים לאתר.
 • להטריד, לעצבן, להפחיד או לאיים על כל אחד מהעובדים או הסוכנים שלנו העוסקים במתן כל חלק מהאתר לך.
 • לנסות לעקוף כל אמצעי באתר שנועדו למנוע או להגביל את הגישה לאתר, או לכל חלק מהאתר.
 • להעתיק או להתאים את תוכנת האתר, כולל אך לא מוגבל לפלאש, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר.
 • למעט כפי שמותר על פי החוק החל, לפענח, להדר לאחור, לפרק או להנדס לאחור כל אחת מהתוכנות המרכיבות או המרכיבות בכל דרך שהיא חלק מהאתר.
 • למעט כפי שעשוי להיות תוצאה של שימוש סטנדרטי במנוע חיפוש או בדפדפן אינטרנט, שימוש, הפעלה, פיתוח או הפצה של כל מערכת אוטומטית, לרבות, ללא הגבלה, כל עכביש, רובוט, כלי לרמות, מגרד או קורא לא מקוון הניגש לאתר, או שימוש או הפעלה של כל סקריפט לא מורשה או תוכנה אחרת.
 • השתמש בסוכן קנייה או סוכן רכש כדי לבצע רכישות באתר.
 • לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמש ו/או כתובות דוא"ל של משתמשים באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דואר אלקטרוני שלא התבקש, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים או בתואנות שווא.
 • להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות בנו או להשתמש בכל דרך אחרת באתר ו/או בתוכן עבור כל מאמץ מניב הכנסות או מיזם מסחרי.
 • השתמש באתר כדי לפרסם או להציע למכור מוצרים ושירותים.
 • למכור או להעביר בדרך אחרת את הפרופיל שלך.


5.תרומות  שנוצרו על ידי משתמשים

האתר אינו מציע למשתמשים לשלוח או לפרסם תוכן. אנו עשויים לספק לך את ההזדמנות ליצור, להגיש, לפרסם, להציג, לשדר, לבצע, לפרסם, להפיץ או לשדר תוכן וחומרים אלינו או באתר, כולל אך לא מוגבל לטקסט, כתבים, וידאו, שמע, תמונות, גרפיקה, הערות, הצעות או מידע אישי או חומר אחר (ביחד, "תרומות"). תרומות עשויות להיות ניתנות לצפייה על ידי משתמשים אחרים באתר ובאמצעות אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. ככזה, כל תרומה שתעביר עשויה להיות מטופלת בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. כאשר אתה יוצר או הופך לזמין תרומות כלשהן, אתה מצהיר ומתחייב כי:
 • היצירה, ההפצה, השידור, התצוגה הציבורית או הביצועים, והגישה, ההורדה או ההעתקה של התרומות שלך אינן מפרות ולא יפרו את הזכויות הקנייניות, כולל אך לא מוגבל לזכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים או הזכויות המוסריות של צד שלישי כלשהו.
 • אתה היוצר והבעלים של או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות, המהדורות וההרשאות הדרושים לשימוש וכדי לאשר לנו, לאתר ולמשתמשים אחרים באתר להשתמש בתרומות שלך בכל דרך המתוארת על ידי האתר ותנאי שימוש אלה.
 • יש לך את ההסכמה, השחרור ו/או ההרשאה בכתב של כל אדם ואדם שניתן לזהותו בתרומות שלך להשתמש בשמו או בדמותו של כל אדם בודד הניתן לזיהוי כאמור כדי לאפשר הכללה ושימוש בתרומות שלך בכל דרך המתוארת על ידי האתר ותנאי שימוש אלה.
 • התרומות שלך אינן שקריות, לא מדויקות או מטעות.
 • התרומות שלך אינן פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, תרמיות פירמידה, מכתבי שרשרת, ספאם, דיוור המוני או צורות אחרות של שידול.
 • התרומות שלך אינן מגונות, זימה, גסות, מטונפות, אלימות, מטרידות, מוציאות דיבה, משמיצות או מעוררות התנגדות אחרת (כפי שנקבע על ידינו).
 • התרומות שלך אינן לועגות, לועגות, מזלזלות, מפחידות או מתעללות באף אחד.
 • התרומות שלך אינן משמשות כדי להטריד או לאיים (במובן המשפטי של תנאים אלה) על כל אדם אחר ולקדם אלימות נגד אדם מסוים או מעמד מסוים של אנשים.
 • התרומות שלך אינן מפרות כל חוק, תקנה או כלל חלים.
 • התרומות שלך אינן מפרות את זכויות הפרטיות או הפרסום של צד שלישי כלשהו.
 • התרומות שלך אינן מפרות כל חוק חל בנוגע לפורנוגרפיית ילדים, או נועדו באופן אחר להגן על בריאותם או רווחתם של קטינים.
 • התרומות שלך אינן כוללות הערות פוגעניות הקשורות לגזע, מוצא לאומי, מגדר, העדפה מינית או מוגבלות פיזית.
 • התרומות שלך אינן מפרות באופן אחר, או מקשרות לחומרים המפרים, הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה, או כל חוק או תקנה חלים.
כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל מפר תנאי שימוש אלה ועלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך להשתמש באתר.


6.רישיון  תרומה

אתה מסכים לכך שאנו רשאים לגשת, לאחסן, לעבד ולהשתמש בכל מידע ונתונים אישיים שתספק בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות והבחירות שלך (כולל הגדרות).

על ידי שליחת הצעות או משוב אחר בנוגע לאתר, אתה מסכים שנוכל להשתמש ולשתף משוב כזה לכל מטרה ללא פיצוי לך.

איננו טוענים לבעלות כלשהי על התרומות שלך. אתה שומר על בעלות מלאה על כל התרומות שלך ועל כל זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות הקשורות לתרומות שלך. איננו אחראים לכל הצהרות או מצגים בתרומות שלך שסופקו על ידך בכל אזור באתר. אתה האחראי הבלעדי לתרומותיך לאתר ואתה מסכים במפורש לפטור אותנו מכל אחריות ולהימנע מכל פעולה משפטית נגדנו בנוגע לתרומות שלך.


7.הנחיות  לביקורות

אנו עשויים לספק לך אזורים באתר כדי להשאיר ביקורות או דירוגים. בעת פרסום חוות דעת, עליך לעמוד בקריטריונים הבאים: (1) עליך להיות בעל ניסיון ממקור ראשון עם האדם/הישות הנבדקים; (2) חוות הדעת שלך לא צריכות לכלול ניבולי פה פוגעניים, או שפה פוגענית, גזענית, פוגענית או שונאת; (3) חוות הדעת שלך לא תכלול התייחסויות מפלות על בסיס דת, גזע, מין, מוצא לאומי, גיל, מצב משפחתי, נטייה מינית או מוגבלות; (4) חוות הדעת שלך לא צריכות לכלול התייחסויות לפעילות בלתי חוקית; (5) אין להיות מזוהה עם מתחרים אם אתה מפרסם ביקורות שליליות; (6) אין להסיק מסקנות כלשהן באשר לחוקיות ההתנהגות; (7) אינך רשאי לפרסם הצהרות כוזבות או מטעות; וכן (8) אינך רשאי לארגן קמפיין המעודד אחרים לפרסם ביקורות, בין אם חיוביות או שליליות.

אנו עשויים לקבל, לדחות או להסיר ביקורות לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אין לנו שום מחויבות לסנן ביקורות או למחוק ביקורות, גם אם מישהו מחשיב ביקורות מעוררות התנגדות או לא מדויקות. חוות הדעת אינן מאושרות על ידינו, ואינן מייצגות בהכרח את דעותינו או את דעותיהם של מי מהשותפים או השותפים שלנו. איננו נוטלים על עצמנו חבות בגין כל בדיקה או בגין תביעות, התחייבויות או הפסדים כלשהם הנובעים מבדיקה כלשהי. על ידי פרסום חוות דעת, אתה מעניק לנו בזאת זכות ורישיון תמידיים, לא בלעדיים, כלל עולמיים, ללא תמלוגים, בתשלום מלא, ניתנים להמחאה וניתנים לרישוי משנה לשכפל, לשנות, לתרגם, לשדר בכל אמצעי שהוא, להציג, לבצע ו/או להפיץ את כל התוכן הקשור לביקורות.


8.הגשות 

אתה מאשר ומסכים כי כל שאלה, הערה, הצעה, רעיונות, משוב או מידע אחר בנוגע לאתר ("הגשות") המסופקים על ידך אלינו אינם סודיים ויהפכו לרכושנו הבלעדי. אנו נהיה הבעלים של זכויות בלעדיות, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, ונהיה זכאים לשימוש בלתי מוגבל ולהפצה של הגשות אלה לכל מטרה חוקית, מסחרית או אחרת, ללא אישור או פיצוי עבורך. אתה מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות על כל הגשות כאלה, ואתה מתחייב בזאת שכל הגשות כאלה הן מקוריות אצלך או שיש לך את הזכות להגיש הגשות כאלה. אתה מסכים שלא תהיה כל פנייה נגדנו בגין כל הפרה לכאורה או בפועל או שימוש לרעה בכל זכות קניינית בהגשות שלך.


9.  אתר אינטרנט ותוכן של צד שלישי

האתר עשוי להכיל (או לשלוח אליך באמצעות האתר) קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן מאמרים, צילומים, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, קול, וידאו, מידע, יישומים, תוכנות ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים ("תוכן של צד שלישי"). אתרי אינטרנט של צד שלישי ותוכן של צד שלישי כאלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים לדיוק, נאותות או שלמות על ידינו, ואיננו אחראים לאתרי אינטרנט של צד שלישי שהגישה אליהם מתבצעת דרך האתר או לכל תוכן של צד שלישי המתפרסם באתר, זמין באמצעותו או מותקן בו, לרבות התוכן, הדיוק, הפוגענות, הדעות, האמינות, נוהלי הפרטיות או מדיניות אחרת של אתרי צד שלישי או של תוכן צד שלישי או הכלולים בהם. הכללה, קישור או התרת שימוש או התקנה של אתרי אינטרנט של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי אינם מרמזים על אישור או תמיכה בהם על ידינו. אם תחליט לעזוב את האתר ולגשת לאתרי האינטרנט של צד שלישי או להשתמש או להתקין תוכן של צד שלישי כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי שימוש אלה אינם חלים עוד. עליך לעיין בתנאים ובמדיניות החלים, לרבות נוהלי פרטיות ואיסוף נתונים, של כל אתר אינטרנט שאליו אתה מנווט מהאתר או הקשור ליישומים שבהם אתה משתמש או מתקין מהאתר. כל רכישה שתבצע באמצעות אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים תהיה דרך אתרי אינטרנט אחרים ומחברות אחרות, ואנחנו לא לוקחים אחריות כלשהי ביחס לרכישות כאלה שהן אך ורק בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. אתה מסכים ומאשר כי איננו תומכים במוצרים או בשירותים המוצעים באתרי אינטרנט של צד שלישי ואתה תשמור עלינו מפני כל נזק שנגרם על ידי רכישת מוצרים או שירותים אלה. בנוסף, אתה תשמור עלינו מפני הפסדים כלשהם שייגרמו לך או נזק שנגרם לך בקשר או כתוצאה מכל תוכן של צד שלישי או כל מגע עם אתרי אינטרנט של צד שלישי.


10.מפרסמים 

אנו מאפשרים למפרסמים להציג את הפרסומות שלהם ומידע אחר באזורים מסוימים של האתר, כגון פרסומות צדדיות או פרסומות באנר. אם אתה מפרסם, עליך לקחת אחריות מלאה על כל פרסומת שתציב באתר ועל כל השירותים הניתנים באתר או על מוצרים הנמכרים באמצעות פרסומות אלה. יתר על כן, כמפרסם, אתה מתחייב ומצהיר כי אתה בעל כל הזכויות והסמכות להציב פרסומות באתר, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות פרסום וזכויות חוזיות. אנחנו פשוט מספקים את המרחב להציב פרסומות כאלה, ואין לנו מערכת יחסים אחרת עם מפרסמים.


11.ניהול  האתר

אנו שומרים את הזכות, אך לא החובה, ל: (1) לפקח על האתר בגין הפרות של תנאי שימוש אלה; (2) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד כל מי שב שיקול דעתנו הבלעדי, מפר את החוק או את תנאי שימוש אלה, לרבות ללא הגבלה, דיווח על משתמש כזה לרשויות אכיפת החוק; (3) בבלעדיותנו שיקול דעת וללא הגבלה, לסרב, להגביל את הגישה, להגביל את זמינות של, או השבתה (ככל הניתן מבחינה טכנולוגית) של כל אחד מ- התרומות שלך או כל חלק מהן; (4) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וכן ללא הגבלה, הודעה או חבות, להסיר מהאתר או בכל דרך אחרת השבת את כל הקבצים והתוכן שגודלם מוגזם או שהם נמצאים בכל דרך שהיא מכביד על המערכות שלנו; וכן (5) לנהל את האתר באופן אחר שנועדה להגן על זכויותינו ורכושנו ולהקל על הראוי תפקוד האתר.


12.מדיניות  פרטיות

אכפת לנו מפרטיות הנתונים ואבטחתם. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו: https://fabulous-unicorn.com/privacy-policy/על ידי שימוש באתר, אתה מסכים להיות מחויב למדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה. אנא שימו לב כי האתר מתארח ב ה ארצות הברית. אם אתה ניגש לאתר מכל אזור אחר בעולם עם חוקים או דרישות אחרות המסדירים איסוף, שימוש או חשיפה של נתונים אישיים השונים מהחוקים החלים ב ה ארצות הבריתולאחר מכן, באמצעות המשך השימוש שלך באתר, אתה מעביר את הנתונים שלך אל, ה ארצות הבריתואתה מסכים שהנתונים שלך יועברו ויעובדו ב, ה ארצות הברית.


13.תקופה  וסיום

תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף מלא בעת השימוש באתר. מבלי להגביל כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או חבות, למנוע גישה ושימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל אדם מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות אך ללא הגבלה בגין הפרה של כל מצג, אחריות, או אמנה הכלולה בתנאי שימוש אלה או בכל חוק או תקנה חלים. אנו רשאים להפסיק את השימוש או ההשתתפות שלך באתר או למחוק כל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם נסיים או להשעות את חשבונך מכל סיבה שהיא, נאסר עליך להירשם ו יצירת חשבון חדש תחת שמך, שם מזויף או מושאל, או שם של כל צד שלישי, גם אם אתה עשוי לפעול בשם הצד השלישי. ב בנוסף לסיום או השעיית חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, כולל, בין היתר, נקיטת צעדים אזרחיים, פלילי, ותיקון צו מניעה.


14.שינויים  והפרעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אין לנו כל מחויבות לעדכן כל מידע באתר שלנו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את האתר כולו או חלקו ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקה של האתר.

אנחנו לא יכולים להבטיח האתר יהיה זמין בכל עת. אנו עשויים להיתקל בחומרה, תוכנה, או בעיות אחרות או צורך לבצע תחזוקה הקשורה לאתר, וכתוצאה מכך בהפרעות, עיכובים או שגיאות. אנחנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לעדכן, להשעות, להפסיק או בכל דרך אחרת לשנות את האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים שאין לנו כל אחריות בכל מקרה בגין כל אובדן, נזק או אי נוחות שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לגשת לאתר או להשתמש בו במהלך כל השבתה או הפסקה של האתר. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יהיה מתפרש כמחייב אותנו לתחזק ולתמוך באתר או לספק כל תיקונים, עדכונים או מהדורות בקשר לכך.


15.החוק  החל

תנאים אלה יהיו כפופים ויוגדרו בהתאם לחוקים של ישראל. Fabulous Unicorn ואת עצמך מסכים באופן בלתי חוזר כי בתי המשפט של ישראל תהיה לו סמכות שיפוט בלעדית לפתור כל מחלוקת שעשויה להתעורר בקשר לתנאים אלה.


16.יישוב  סכסוכים

משא ומתן בלתי פורמלי

כדי לזרז את הפתרון ולשלוט בעלות של כל מחלוקת, מחלוקת או תביעה הקשורה לתנאי שימוש אלה (כל "מחלוקת" וביחד, "המחלוקות") המובאת על ידך או על ידינו (בנפרד, "צד" וביחד, "הצדדים"), הצדדים מסכימים לנסות תחילה לנהל משא ומתן על כל מחלוקת (למעט מחלוקות אלה המפורטות במפורש להלן) באופן לא רשמי לפחות שלושים (30) ימים לפני תחילת הבוררות. משא ומתן בלתי פורמלי כזה מתחיל בהודעה בכתב מצד אחד לצד השני.

בוררות מחייבת

כל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או בקשר אליו, לרבות כל שאלה בנוגע לקיומו, תוקפו או סיומו, תופנה ותוכרע סופית על ידי בית הדין הבינלאומי לבוררות מסחרית תחת לשכת הבוררות האירופית (בלגיה, בריסל, אווניו לואיז, 146) בהתאם לכללי ICAC זה, אשר כתוצאה מההתייחסות אליו, נחשב כחלק מסעיף זה. מספר הבוררים יהיה שניים (2). המושב, או המקום המשפטי, של הבוררות יהיה כפר סבא, ישראל. לשון ההליך תהיה אנגלית או עברית. הדין החל על החוזה יהיה הדין המהותי של ישראל.

הגבלות

הצדדים מסכימים כי כל בוררות תוגבל למחלוקת בין הצדדים בנפרד. במידה המרבית המותרת על פי חוק, (א) לא תצורף בוררות לכל הליך אחר; (ב) אין זכות או סמכות לבוררות של מחלוקת כלשהי על בסיס תובענה ייצוגית או לשימוש בהליכי תובענה ייצוגית; וכן (ג) אין זכות או סמכות לכך שמחלוקת כלשהי תובא בתפקיד ייצוגי לכאורה מטעם הציבור הרחב או כל אדם אחר.

חריגים למשא ומתן בלתי פורמלי ולבוררות

הצדדים מסכימים כי המחלוקות הבאות אינן כפופות להוראות לעיל הנוגעות למשא ומתן לא רשמי ולבוררות מחייבת: (א) כל מחלוקת המבקשת לאכוף או להגן, או בנוגע לתקפות של כל אחת מזכויות הקניין הרוחני של צד; (ב) כל מחלוקת הקשורה או נובעת מהאשמות בדבר גניבה, פיראטיות, פגיעה בפרטיות או שימוש בלתי מורשה; ו-(ג) כל תביעה לסעד של צו מניעה. אם הוראה זו תימצא בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אף אחד מהצדדים לא יבחר לבורר בכל מחלוקת הנמצאת בתחום חלק זה של הוראה זו שנמצא בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, ומחלוקת כזו תוכרע על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית מוסמכת בתוך בתי המשפט המפורטים לסמכות השיפוט לעיל, והצדדים מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של אותו בית משפט.


17.תיקונים 

יכול להיות שיש מידע באתר המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות, לרבות תיאורים, תמחור, זמינות ועוד. מידע. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן את מידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.


18.כתב  ויתור

האתר מסופק על בסיס כמות שהוא וכפי שזמין. אתה מסכים שהשימוש שלך באתר ובשירותים שלנו יהיה על אחריותך הבלעדית. אל במידה המרבית המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמע, בקשר עם האתר והשימוש שלך בו, לרבות, ללא הגבלה, האחריות המשתמעת לסחירות, התאמה לפריט מסוים מטרה, ואי-הפרה. איננו מעניקים כל אחריות או מצג בנוגע הדיוק או השלמות של תוכן האתר או התוכן של כל אתרים המקושרים לאתר ואנו לא ניקח על עצמנו כל אחריות או אחריות עבור כל (1) שגיאה, טעות או אי דיוקים של תוכן וחומרים, (2) נזקי גוף או רכוש, מכל סוג שהוא, הנובעים מ הגישה שלך לאתר והשימוש בו, (3) כל גישה בלתי מורשית לאתר או שימוש בו השרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע אישי ו/או פיננסי המידע המאוחסן בו, (4) כל הפרעה או הפסקה של השידור אל האתר או ממנו, (5) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה עשוי להיות מועבר אל האתר או באמצעותו על ידי צד שלישי כלשהו, ו/או (6) כל שגיאות או השמטות בכל תוכן וחומרים או בגין כל אובדן או נזק של כל סוג שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שפורסם, שודר או אחרת זמין דרך האתר. איננו מתחייבים, תומכים, מבטיחים, או לקחת אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על ידי צד שלישי באמצעות האתר, כל אתר אינטרנט היפר-קישור, או כל אתר אינטרנט או נייד יישום המוצג בכל באנר או פרסום אחר, ואנחנו לא נהיה צד או אחראי בכל דרך שהיא לניטור כל עסקה בינך וכל ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. כמו עם רכישת מוצר או שירות באמצעות כל אמצעי או בכל סביבה, אתה צריך להפעיל את מיטב שיקול דעתך ולנקוט משנה זהירות במידת הצורך.


19. הגבלת אחריות

בשום מקרה אנו או הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מופתי, מקרי, מיוחד או עונשי, כולל אובדן רווח, אובדן הכנסות, אובדן נתונים או נזקים אחרים הנובעים מהשימוש שלך באתר, גם אם נודע לנו על האפשרות לנזקים כאלה.


20.שיפוי 

אתה מסכים להגן, לשפות ולפטור אותנו מנזקים, כולל חברות הבת שלנו, שותפים, וכל נושאי המשרה, הסוכנים, השותפים שלנו בהתאמה עובדים, מפני וכנגד כל אובדן, נזק, חבות, תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות סבירות, שנעשו על ידי צד שלישי כלשהו עקב או הנובעים מ: (1)שימוש באתר; (2)הפרה של תנאי שימוש אלה; (3)כל הפרה של המצגים והאחריות שלך המפורטים בתנאי שימוש אלה; (4)הפרה מצדך של זכויות של צד שלישי, כולל אך לא מוגבל לזכויות קניין רוחני; או (5) כל מעשה פוגעני גלוי כלפי כל משתמש אחר באתר שאיתו התחברת באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבונך, ליטול על עצמך את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה, על חשבונך, עם ההגנה שלנו על תביעות כאלה. אנו נעשה מאמצים סבירים כדי להודיע לך על כל תביעה, פעולה או הליך כאמור הכפופים לשיפוי זה עם היוודע להם על כך.


21.נתוני  משתמש

אנו נשמור נתונים מסוימים שאתה מעביר לאתר לצורך ניהול ביצועי האתר, כמו גם נתונים הנוגעים לשימושך באתר. למרות שאנו מבצעים גיבויים שגרתיים באופן קבוע של נתונים, אתה האחראי הבלעדי לכל הנתונים שאתה משדר או ש מתייחס לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר. אתה מסכים כי לא תהיה לנו כל חבות כלפיך בגין כל אובדן או השחתה של כל אחד כזה נתונים, ואתה מוותר בזאת על כל זכות תביעה נגדנו הנובעת מכל זכות כזו אובדן או השחתה של נתונים כאלה.


22.תקשורת  אלקטרונית, עסקאות וחתימות

ביקור באתר, שליחת מיילים אלינו ומילוי טפסים מקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, מספקים כל דרישה חוקית שתקשורת כזו תהיה בכתב. אתה מסכים בזאת לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות, ולמסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורשומות של עסקאות שיזמנו או השלימו על ידינו או באמצעות האתר. הנך מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי חוקים, תקנות, כללים, פקודות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט הדורשים חתימה מקורית או מסירה או שמירה של רשומות שאינן אלקטרוניות, או לתשלומים או למתן זיכויים בכל אמצעי שאינו אלקטרוני.


23.משתמשים  ותושבים בקליפורניה

אם יש תלונה אצלנו לא נפתרה באופן משביע רצון, אתה יכול ליצור קשר עם התלונה יחידת הסיוע של האגף לשירותים לצרכן של קליפורניה המחלקה לענייני צרכנות בכתב בשד' השוק הצפוני 1625, סוויטה נ' 112, סקרמנטו, קליפורניה 95834 או בטלפון (800) 952-5210 או (916) 445-1254.


24.שונות 

תנאי שימוש אלה וכל מדיניות או כללי הפעלה שפורסמו על ידינו באתר או ביחס לאתר מהווים את מלוא ההסכם וההבנה בינך לבינינו. כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי שימוש אלה פועלים במידה המרבית המותרת על פי חוק. אנו רשאים להמחות חלק או את כל הזכויות והחובות שלנו לאחרים בכל עת. לא נהיה אחראים או אחראים לכל אובדן, נזק, עיכוב או אי פעולה שנגרמו על ידי כל סיבה שאינה בשליטתנו הסבירה. אם ייקבע כי הוראה כלשהי או חלק מהוראה כלשהי של תנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו או חלק ממנה ייחשבו כמנותקים מתנאי שימוש אלה ואינם משפיעים על התוקף ועל יכולת האכיפה של שאר ההוראות. אין יחסי מיזם משותף, שותפות, העסקה או סוכנות שנוצרו בינך לבינינו כתוצאה מתנאי שימוש אלה או מהשימוש באתר. אתה מסכים שתנאי שימוש אלה לא יפורשו נגדנו מכוח ניסוחם. הנך מוותר בזאת על כל הגנות שעשויות להיות לך על סמך הצורה האלקטרונית של תנאי שימוש אלה ועל היעדר חתימה מצד הצדדים להסכם זה לביצוע תנאי שימוש אלה.


25.צור  קשר

על מנת לפתור תלונה בנוגע לאתר או לקבל מידע נוסף בנוגע לשימוש באתר, אנא צרו עמנו קשר בכתובת:

Fabulous Unicorn
 תרי עשר 32 ב׳
כפר סבא, ישראל 4434332
ישראל
טלפון: +972545444564
0 שיתופים
דלג לתוכן